W listopadzie 44 proc. badanych dobrze ocenia pracę rządu. Również 44 proc. ocenia ją źle - wynika z sondażu Kantar Public. W ubiegłym miesiącu 47 proc. Polaków oceniało pracę rządu dobrze, a 38 proc. źle.

6 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie dobrze" (10 proc. miesiąc wcześniej), a 38 proc. "raczej dobrze" (37 proc. przed miesiącem). Z kolei 12 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie źle" (16 proc. miesiąc wcześniej), a 32 proc. "raczej źle" (22 proc. przed miesiącem). 12 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Przewaga pozytywnych opinii jest widoczna w ocenie pracy premier Beaty Szydło - 48 proc. Polaków ocenia jej działania pozytywnie, a 39 proc. - negatywnie. 13 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Ponad połowa Polaków (52 proc.) jest zadowolona z działalności prezydenta, odsetek osób niezadowolonych wynosi 35 proc., a 13 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 3-8 listopada 2017 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1064 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.