W listopadzie do zwolenników rządu zaliczało się 40 proc. badanych; zadowolenie z premier Beaty Szydło deklarowało 49 proc. ankietowanych, 51 proc. pozytywnie oceniło politykę gospodarczą - wynika z sondażu CBOS. Notowania Rady Ministrów uległy w listopadzie pogorszeniu.

"Poprawiające się od kilku miesięcy notowania rządu w listopadzie uległy pogorszeniu1. Mimo to urzędujący gabinet po dwóch latach swojej działalności ma więcej zwolenników niż przeciwników, a zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Beata Szydło oraz z efektów jego pracy, a także prowadzonej przezeń polityki gospodarczej wyraźnie przeważają nad niezadowolonymi" - podkreśla CBOS.

W listopadzie do zwolenników rządu zaliczało się 40 proc. badanych, to spadek o 4 punkty proc. w stosunku do września; przeciwników Rady Ministrów było 31 proc. (wzrost o 3 punkty proc.) Obojętność wobec rządu wyrażało 27 proc. ankietowanych (o 1 punkt proc. więcej w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca). 2 proc. respondentów - podobnie jak w ubiegłym miesiącu - nie mała w tej sprawie zdania.

W listopadzie - podkreśla CBOS - "zmniejszył się stopień identyfikacji z urzędującym gabinetem, wzrósł krytycyzm w ocenach jego działalności oraz zmalał odsetek osób zadowolonych z tego, że kieruje nim Beata Szydło".

Pogorszyły się też notowania Beaty Szydło jako szefowej rządu. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża 49 proc. badanych (spadek o 4 punkty proc. porównaniu z badaniem z października). Niezadowolonych jest 37 proc. respondentów (wzrost o 2 punkty proc.); 14 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania (wzrost o 2 punkty proc.).

Wyniki działalności rządu pozytywnie oceniło 53 proc. badanych (spadek o 5 punktów proc.), a źle - 35 proc. (wzrost o 4 punkty proc.). 12 proc. respondentów - o 1 punkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu - nie miało w tej sprawie zdania.

Jak podaje CBOS, gorsze niż miesiąc temu są także oceny polityki rządu w sferze gospodarki.

Perspektywę poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku podejmowanych przez rząd działań dostrzega 51 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty procentowe). Sceptycznie odnosi się do tego 39 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów proc.). Niezdecydowanych było 10 proc. respondentów - o 1 punkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 2–12 listopada 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

autor: Wiktoria Nicałek