Jak tłumaczył Połzun, sieć 5G jest piątą generacją sieci komórkowej. Podkreślił jednak, że byłoby to "zbytnie ułatwienie, żeby powiedzieć, że to kolejna ewolucja sieci komórkowej".

"Różnice pomiędzy siecią piątej generacji, jeżeli chodzi o parametry, a obecnie istniejącą siecią czwartej generacji (...) są na tyle znaczące, że właściwie możemy mówić o czymś zupełnie nowym" - wyjaśnił Połzun.

Dyrektor mówił, że sieć 5G będzie wykorzystywać dużo szersze spektrum częstotliwości, a dzięki temu będzie oferowała dużo większą pojemność sieci oraz dużo szybszą transmisję danych. "Mówimy o prędkościach rzędu jednego gigabita i więcej, czyli to co jest obecnie w światłowodzie, będzie dostępne bezprzewodowo" - dodał.

Reklama

Sieć 5G - jak zaznaczył Połzun - będzie także oferowała bardzo wysoką pojemność sieci. Jak tłumaczył obecnie przy korzystaniu z sieci 4G, która powinna oferować 100 megabitów lub więcej, w danym momencie nie jesteśmy w stanie uzyskać więcej niż 10-15 megabitów. "To wynika z tego, że (...) obciążenie sieci jest wysokie. Ten problem zostanie rozwiązany w sieci 5G" - poinformował. Wskazał, że sieć 5G "w każdym momencie będzie w stanie zapewnić użytkownikowi pełną technologiczną prędkość".

Sieć 5G ograniczy też opóźnienia przesyłu pakietów transmisji danych. Pozwoli to na rozwój innowacyjnych technologii takich jak zautomatyzowany transport, który odbywa się z minimalnym udziałem człowieka.

Reklama

Jak przypomniał Połzun, kierunki główne prac nad siecią 5G wyznaczyła w zeszłym roku Komisja Europejska. Celem głównym KE jest to, aby w 2025 roku na terenie całej Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie oferowały dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych.

Z kolei celem pośrednim na 2020 rok - jak przypomniał - jest zapewnienie łączności technologii 5G na obszarze minimum jednego dużego miasta w każdym z państw członkowskich.

"Ministerstwo Cyfryzacji (...) uznało, że bez podejścia rządowego rozwój tej sieci byłby znacząco utrudniony" - wskazał dyrektor z MC.

Przypomniał, że od czerwca br. MC w porozumieniu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Instytutem Łączności oraz 40 podmiotami stara się wypracować "jak najlepsze rozwiązania dla Polski, które pozwolą faktycznie sieć 5G wdrożyć w sposób szybki i efektywny kosztowo".

W ramach porozumienia funkcjonuje 6 zespołów tematycznych: zespół do spraw standardów i architektury sieci 5G, zespół dostaw widma radiowego, zespół testów i pilotaży, zespół regulacji prawnych, zespół ds. bezpieczeństwa sieci 5G oraz zespół promocji sieci 5G.

Poinformował, że do 15 listopada zespół ds. regulacji prawnych przedstawi katalog barier, które udało się zweryfikować wraz ze sposobami ich rozwiązania. "Do 10 grudnia pozostałe zespoły również mają wypracować niezbędne materiały merytoryczne" - mówił. Dodał, że MC do końca 2017 roku przygotuje projekt strategii sieci 5G.

"Jeżeli spojrzymy na rozwój sieci komórkowych, cyfrowych (...) zauważymy, że każda następna generacja przychodzi wcześniej niż poprzednio" - wskazał Połzun. Zwrócił uwagę, że cały świat dopiero kończy implementację sieci 4G, a już jest mowa o wprowadzaniu sieci 5G. Jak tłumaczył, wynika to z rosnącego zapotrzebowania sieci na przepływowość.

Zdaniem dyrektora, sieć 5G może powtórzyć sukces sieci GSM i utrzymać się przez 20 lat. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Dorota Skrobisz