Do 2020 r. 19,5 tys. szkół otrzyma dostęp do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - poinformowała minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Dodała, że wartość inwestycji to 320 mln zł ze środków UE, a utrzymanie sieci przez 10 lat ma kosztować budżet państwa 1 mld zł.

W czerwcu rząd przyjął uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "100 Mega na 100-lecie", przedłożoną przez minister cyfryzacji. W jej ramach w latach 2018-2020 tworzona będzie sieć telekomunikacyjna łącząca jednostki oświatowe, która zapewni im powszechny i bezpłatny dostęp do usług i zasobów cyfrowych.

Od roku NASK, podległy Ministerstwu Cyfryzacji, prowadził pilotaż programu. Skorzystało z niego 36 szkół, które otrzymały dostęp do internetu o szybkości minimum 100/100 Mb/s, wsparcie techniczne i ochronę antywirusową. Celem pilotażu było zbadanie, w jaki sposób szkoły korzystają z internetu, na jakie trudności napotykają i jakie mają oczekiwania względem OSE.

Streżyńska poinformowała na wtorkowej konferencji w NASK, że w ramach OSE docelowo do 2020 roku do szybkiego internetu podłączonych zostanie 19,5 tys. szkół, w tym: w 2018 roku - 1,5 tys. szkół, w 2019 r. - 12,7 tys., w 2020 - 5,3 tys. Streżyńska podkreśliła, że obecnie na 30 tys. szkół i placówek oświatowych w Polsce niewiele ponad 3 tys. ma dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

OSE ma być finansowane ze środków UE i budżetu państwa. Jak mówiła minister, koszt inwestycji wyniesie 320 mln zł i zostanie pokryty ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a utrzymanie sieci przez 10 lat będzie kosztować budżet państwa 1 mld zł. "W tym czasie szkoły będą się wdrażać do korzystania z takiego szybkiego internetu i narzędzi edukacyjnych" - powiedziała minister. Podkreślił, że szkoły za ten internet nie będą płacić.

Minister dodała, że w szkolnej sieci pojawią się zabezpieczenia przed wirusami, spamem, włamaniami, kradzieżą tożsamości, oraz będzie filtracja treści pod kątem tych niedozwolonych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto, jak poinformowała Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji "zakontraktowało 124 mln zł na naukę programowania w małych ośrodkach miejskich dla dzieci i nauczycieli, 100 mln zł na naukę osób dorosłych 60 plus, 100 mln zł na program dla młodych informatyków, oraz 160 mln zł na gminne projekty edukacyjne".

Ministerstwo Cyfryzacji w OSE jest odpowiedzialne m.in. za przygotowanie i realizację infrastruktury oraz dostarczenie narzędzi ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Za zapewnienie dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych odpowiedzialne zaś jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.