Komisja Wenecka wyda w grudniu nie jedną, ale dwie opinie dotyczące Polski: ustawy o prokuraturze oraz projektu ustaw na temat reformy sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych - poinformował rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos.

Początkowo zapowiadano, że w grudniu podczas sesji plenarnej Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy, przyjęta zostanie opinia na temat nowelizacji ustawy o prokuraturze. O wydanie opinii na temat tej ustawy poprosił w maju Komitet Monitoringu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W ramach przygotowań do sporządzenia opinii delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w 25 i 26 października.

Rzecznik RE przekazał, że przedstawiciele Komisji spotkają się z reprezentantami Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, urzędu Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Izby Adwokackiej, stowarzyszenia Lex Super Omnia, Ad Vocem, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Amnesty International.

Wizyta została zorganizowana przez polski MSZ - dodał.

Panos Kakawiatos ujawnił, że na połowę listopada planowana jest następna wizyta Komisji Weneckiej w ramach przygotowań do wydania opinii na temat projektu ustaw o reformie sądownictwa. Ta wizyta jednak - zastrzegł - nie została jeszcze potwierdzona.

O wydanie opinii na temat zgodności ustawy o sądach powszechnych ze standardami RE oraz dwóch projektów ustaw dotyczących reformy sądownictwa, przygotowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, zwróciło się do Komisji Weneckiej 11 października Zgromadzenie Parlamentarne RE. Dwa projekty prezydenckie dotyczą Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Oczekuje się, że opinie na temat ustawy o prokuraturze i reformie sądownictwa zostaną przyjęte na sesji plenarnej Komisji Weneckiej w dniach 8-9 grudnia - poinformował rzecznik Rady Europy.

Procedura prac nad projektem opinii przewiduje przyjazd delegacji sprawozdawców na rozmowy z przedstawicielami wszystkich najważniejszych instytucji w kraju. Po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii. Zostanie on później rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy.

Na tym etapie rząd jest zapraszany do ewentualnego sporządzenia pisemnych uwag, jeśli uzna to za stosowne, a także do przysłania swego przedstawiciela do udziału w dyskusji na sesji w Wenecji. Wtedy podczas obrad plenarnych opinia zostaje przyjęta, a potem ogłoszona i opublikowana.

To będzie kolejna wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali dwie opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i o tzw. ustawie inwigilacyjnej.

Przyjęcie drugiej opinii o TK w październiku 2016 roku odbyło się bez udziału w posiedzeniu w Wenecji delegacji polskiego rządu, który zbojkotował obrady, zarzucając KW stronniczość i nierzetelność.