W październiku odsetek osób oceniających, że sytuacja w Polsce idzie w dobrym kierunku wzrósł do 49 proc. z 46 proc. we wrześniu, a w złym - spadł do 36 proc. z 38 proc. miesiąc wcześniej - wynika z badania CBOS. Odsetek dobrze oceniających sytuację gospodarczą w kraju wciąż utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii badań.

"W październiku o 3 punkty procentowe przybyło dobrych ocen ogólnej sytuacji w kraju, zarazem o 2 punkty ubyło złych. Oznacza to, że przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi z miesiąca na miesiąc się powiększa, a obecny bilans (49 proc. wobec 36 proc.) można uznać za najlepszy od niemal dziesięciu lat" - napisano w komentarzu.

W październiku w porównaniu do wrześniowego pomiaru odsetek osób oceniających dobrze sytuację gospodarczą w Polsce pozostał bez większych zmian (wzrósł do 53 proc. z 52 proc.), jednocześnie wzrosła liczba opinii negatywnych (z 10 proc. do 14 proc.).

Reklama

"Mimo tych zmian nadal są to najlepsze oceny stanu gospodarki w historii naszych badań" - napisano.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 5-12 października roku na próbie 948 osób.