"W maju, w porównaniu do kwietnia, przybyło osób niezdecydowanych (wzrost o 7 punktów procentowych) przy jednoczesnym spadku zarówno odsetka ocen pozytywnych (o 2 punkty procentowe), jak i negatywnych (o 5 punktów procentowych)" - napisano.

Ponad połowa badanych (52 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija. Przeciwnego zdania jest 37 proc. ankietowanych, a 11 proc. nie ma zdania.

Badanie przeprowadzono w dn. 12-17 maja na grupie 1.047 osób. (PAP Biznes)