Wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia i wprowadzenie programu 500 plus to główne czynniki mające wpływ na spadek ubóstwa w Polsce - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak dodała, Polska jest unijnym liderem w walce z tym zjawiskiem.

"Według informacji Eurostatu Polska jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej w walce z ubóstwem. To wcale nie znaczy, że pokonaliśmy ubóstwo. Pewna skala tego zjawiska ciągle jest" - powiedziała Rafalska na konferencji prasowej.

Z przywołanych przez szefową MRPiPS danych wynika, że w 2016 roku w skrajnym ubóstwie żyło prawie 5 proc. Polaków, wobec 7 proc. w 2015 roku.

Reklama

We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji w MRPiPS wręczone zostaną nagrody w ramach I Edycji Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego oraz materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego.