"Bank Pocztowy jest elementem grupy kapitałowej Poczty Polskiej. (...) Jest ważnym elementem strategii Poczty Polskiej nie tylko w tej kwestii typowo bankowej, czyli depozyty, akcja kredytowa" - powiedział wiceminister w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury. Dodał, że bank "wchodzi w kolejny etap rozwoju - ma być bardziej cyfrowy". "W tej chwili jest wdrażana nowa platforma Envelo, która w najbliższym czasie zostanie upowszechniona" - mówił.

Komisja zapoznała się z informacją resortu infrastruktury i budownictwa, prezesa Poczty Polskiej oraz prezesa Banku Pocztowego S.A. na temat rozwoju tego banku.

Wiceminister przypomniał, że w czerwcu tego roku rada nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała strategię rozwoju banku do 2021 r. Określa ona miejsce Banku Pocztowego w polskim systemie finansowym. Zgodnie z nią Bank Pocztowy - w oparciu o strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską - chce dokonać transformacji, stając się liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach, bankiem chętnie wybieranym przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

Reklama

"Strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską jest fundamentem biznesowym banku, który powinien być bardziej +pocztowy+, ale też i cyfrowy, żeby sprostać wymaganiom obecnego rynku, który bardzo szybko się rozwija. A Poczta Polska z kolei jest strategicznym partnerem rządu, państwa polskiego w zakresie też usług cyfrowych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się te sprawy finalizować" - powiedział Smoliński.

Jak mówił wiceminister, Poczta Polska od dłuższego czasu ma problemy finansowe. "Przez wiele lat była niedofinansowana, brakowało inwestycji, szczególnie takich, które pozwolą konkurować Poczcie nie tylko na tym tradycyjnym rynku" - mówił. Dodał jednak, że Poczta stara się obecnie wchodzić w nowe segmenty usług, jak np. rynek ubezpieczeń rolniczych.

Obecny na komisji prezes Banku Pocztowego Sławomir Zawadzki powiedział, że chce, aby Bank Pocztowy stał się instytucją ważną i potrzebną. Podkreślił, że rentowność Grupy Poczty Polskiej w dużej mierze zależy od rentowności Banku Pocztowego. "Nowoczesny Bank Pocztowy jest potrzebny Poczcie Polskiej po to, żeby stawała się ona coraz nowocześniejszą instytucją. Główne wymiary tej synergii to m.in. komplementarność przede wszystkim oferty produktowej" - powiedział. Dodał, że głównym aspektem nowoczesności Poczty musi być udział w rynku e-commerce - Poczta powinna być tu instytucją wiodącą.

"Poczta Polska to od lat instytucja usługowa i finansowa, która dostarcza emerytom i rencistom regularnie pieniądze do domu, przyjmuje wpłaty na rachunki bankowe, udostępnia możliwość wpłaty w każdym okienku" - powiedział. Jak mówił, co miesiąc ponad 7 milionów obywateli za pośrednictwem Poczty Polskiej realizuje wpłaty za swoje rachunki. "To pokazuje ciągle bardzo istotny udział w rynku i ciągłe znaczenie Poczty jako instytucji, która również w usługach finansowych ma bardzo duże znaczenie dla obywateli" - podkreślił.

Jak mówił prezes, Bank Pocztowy "aktywnie chce się wyłączyć we wszystkie realizowane linie strategii Poczty Polskiej". "Usługi finansowe stanowią ten istotny element uzupełnienia tych wszystkich filarów rozwoju poczty, osi wzrostu Poczty Polskiej, i dzięki temu są kluczem do realnej pełnej obsługi klienta, który ma też swoje oczekiwania co do jakości obsługi. I dlatego Poczta się zmienia i będzie zmieniać się razem z Bankiem" - powiedział.

Jak dodał, Bank Pocztowy jest na 12. miejscu w Polsce jeśli chodzi o liczbę obsługiwanych klientów.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Dorota Kazimierczak