Maciej Strączyński jest pierwszym sędzią, który obejmuje prezesurę sądu według nowych przepisów Prawa o sądach powszechnych - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do MS. Jest on od poniedziałku nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sędzia Strączyński to dotychczasowy wiceprezes SO w Szczecinie. W latach 2010-2016 Strączyński był prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Dotychczas SO w Szczecinie kierowała osoba pełniąca obowiązki prezesa.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Reklama