Polska Razem - Zjednoczona Prawica ze zrozumieniem przyjmuje weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym; krytyczne argumenty prezydenta są zbieżne z zastrzeżeniami partii - czytamy w przesłanym PAP komunikacie.

Polska Razem, jak podkreślono, ze zrozumieniem przyjmuje weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy o Sądzie Najwyższym. Zaznaczono, że krytyczne argumenty podniesione przez niego "są zbieżne" z zastrzeżeniami, jakie partia podnosiła na forum koalicyjnym wobec projektu ustawy". Prezydium Polski Razem - Zjednoczonej Prawicy jednocześnie wyraziło ubolewanie, że poprawki zgłoszone przez jej parlamentarzystów ostatecznie nie znalazły się w treści ustawy.

"Ich uchwalenie unieważniłoby bowiem większość podnoszonych wobec niej zarzutów" - zauważono.

Polska razem zwróciła uwagę, że jej parlamentarzyści głosowali za ustawą "w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Zjednoczonej Prawicy i jej dalszej służby na rzecz państwa polskiego". "Jest oczywiste, że podział w koalicji na tle tak ważnych ustaw musiałby doprowadzić do przedterminowych wyborów" - głosi komunikat.

Ponadto Polska Razem podtrzymała wolę "przeprowadzenia głębokich reform wymiaru sprawiedliwości".

"Notoryczna przewlekłość postępowań, tolerowanie patologii występujących w wymiarze sprawiedliwości i brak społecznej kontroli nad sądami to źródło licznych ludzkich dramatów, bariera rozwoju gospodarczego i jedna z ważnych przyczyn niskiego zaufania Polaków do państwa" - czytamy w komunikacie.

Przypomniano też, że jedną z pierwszych poważnych prób naprawy sądownictwa podjął lider partii, Jarosław Gowin. "Po jego odwołaniu ze stanowiska ministra sprawiedliwości reformy te – pod wpływem nacisku środowiska sędziowskiego – zostały cofnięte" - zaznaczono.