Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do prezydenta o weto wobec ustaw o KRS oraz o ustroju sądów powszechnych - poinformował we wtorek rzecznik KRS Waldemar Żurek. Rada wydała również krytyczną opinię ws. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

"To apel Krajowej Rady Sądownictwa do prezydenta Rzeczypospolitej, to apel, by te dwie ustawy - o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów - prezydent zawetował. Będziemy prosić o to pana prezydenta" - powiedział sędzia Żurek. Jak dodał, sędziowie spotkają się we wtorek pod Pałacem Prezydenckim o godz. 21 w ramach protestu przeciwko planowanym zmianom w sądownictwie. "Jednocześnie Rada zwróciła się z prośbą do pana prezydenta o jak najszybsze spotkanie z przedstawicielami KRS" - powiedział dodając, że spotkania z przedstawicielami Rady były do tej pory "dobrą praktyką każdego prezydenta".

Rzecznik KRS poinformował również o krytycznej opinii KRS ws. poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którego pierwsze czytanie odbywa się we wtorek w Sejmie.

W opinii KRS czytamy, że projekt ustawy "w zasadniczy sposób uderza w zasadę demokratycznego państwa prawnego". Według KRS projekt "w oczywisty sposób narusza postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podporządkowując Sąd Najwyższy politycznemu organowi władzy wykonawczej".

Zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt ustawy o SN wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę wieczorem, a we wtorek jest już punktem w porządku obrad Sejmu. Wywołał on protesty opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. W niedzielę odbyły się manifestacje przed Sejmem oraz siedzibą Sądu Najwyższego. W poniedziałek z inicjatywy PO doszło w Sejmie do spotkania, w którym uczestniczyli posłowie klubów opozycyjnych z wyjątkiem Kukiz'15 oraz m.in. I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, b. I prezesa SN Adama Strzembosza, b. prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego.

Projekt przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwia przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku "z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości".

We wtorek rano wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że resort "wnikliwie przeanalizował zapisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym" i proponuje do niego dwie poprawki - jedna z nich przewiduje, że to KRS, a nie minister sprawiedliwości wskaże tych spośród obecnych sędziów SN, którzy nie przechodzą w stan spoczynku. Druga zakłada, że KRS będzie decydowała o dalszym pełnieniu funkcji przez sędziego, mimo nabycia przez niego wieku emerytalnego, wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku.

Na podpis prezydenta czekają już nowelizacje ustawy o KRS i ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm - dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Według opozycji, kadencji członków Rady nie można wygasić ustawą zwykłą, bo wymagałoby to zmiany konstytucji. Nowela o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Sędzia Żurek zaprezentował również stanowisko Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) ws. ustaw o KRS oraz o ustroju sądów powszechnych, jak również projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z 17 lipca.

"Ta opinia jest bardzo mocna, ona jest apelem do rządzących dzisiaj w Polsce, żeby zahamowali to, co może się okazać destrukcją wymiaru sprawiedliwości" - skomentował Żurek.

W stanowisku Prezydium CCJE "wyraża głębokie ubolewanie" z powodu przyjęcia przez Sejm ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, jest również "głęboko zaniepokojone projektem ustawy o Sądzie Najwyższym". "Zgodnie z projektem ustawy Sąd Najwyższy zostanie podporządkowany Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie organizacji pracy Sądu i jego zasobów ludzkich" - ocenia Rada, dodając, że wg niej projekt jest "sprzeczny z normami europejskimi". Biuro CCJE zdecydowanie "zaleca polskich władzom, aby nie przyjmowały, ani nie wprowadzały w życie proponowanych zmian ustawowych".