Artykuły na temat: "Żurek"

27 marca 2019 r.

Sędzia Żurek stanie przed sądem dyscyplinarnym za odmowę wykonywania przez 1,5 miesiąca czynności orzeczniczych