W ciągu ostatniej dekady do Portugalii napłynęło blisko pół miliona imigrantów, którzy złożyli wniosek o obywatelstwo tego kraju, i niemal tyle samo wniosków rozpatrzono pozytywnie. Wzrost liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków to skutek zmian w prawie.

Jak wskazują dane portugalskiego Obserwatorium ds. Migracji, od 2006 do 2017 roku rząd w Lizbonie przyznał obywatelstwo blisko 500 tys. cudzoziemców (różnica między liczbą złożonych wniosków a tymi, które rozpatrzono pozytywnie, wyniosła zaledwie kilka tysięcy). Wśród nich dominowali Brazylijczycy, obywatele Republiki Zielonego Przylądka, Ukraińcy, a także Angolczycy i Turcy.

Ana Sena, lizbońska ekspert ds. demografii, powiedziała w środę PAP, że wyraźnemu wzrostowi wydawanych cudzoziemcom paszportów Portugalii towarzyszy dążenie do jak najszybszego zrekompensowania masowego opuszczania kraju przez młodych obywateli.

"Od 2013 roku średnio co roku emigruje ponad 100 tys. Portugalczyków, w szczególności młodych osób. Imigranci mogą wypełnić tę lukę” - wyjaśniła Sena.

Tymczasem podczas zorganizowanej pod koniec maja br. konferencji na Uniwersytecie Lizbońskim demografowie wskazali, że aby utrzymać na stałym poziomie liczbę osób aktywnych zawodowo, niezbędne jest przyjmowanie przez ten kraj średnio 75 tys. imigrantów rocznie.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że jeśli Portugalii nie uda się zablokować zjawiska masowych wyjazdów Portugalczyków i sprowadzić nowych obywateli, to w 2060 r. wynosząca dziś niewiele ponad 10 mln osób ludność kraju zmaleje o 2,6 mln.

Sena wskazała, że w ostatnim czasie władze Portugalii zintensyfikowały działania w celu pozyskania nowych obywateli. Przykładem może być przyjęta w tym roku ustawa nadająca obywatelstwo wnukom mieszkających na emigracji Portugalczyków.

Innym sposobem są tzw. złote wizy, które wprowadzono w Portugalii pod koniec 2012 r. Warunkiem ich otrzymania jest zainwestowanie w tym kraju 1 mln euro, nabycie nieruchomości za co najmniej 500 tys. euro lub stworzenie 30 miejsc pracy. W ubiegłym roku skorzystanie z tego przywileju umożliwiono także osobom, które nabyły i wyremontowały za co najmniej 350 tys. euro ponad 30-letnią nieruchomość w terenie miejskim.

Z danych portugalskiego rządu wynika, że do marca ub.r. Lizbona wydała łącznie 4 tys. złotych wiz, w tym zdecydowaną większość w efekcie nabycia nieruchomości.

Choć najwięcej (ponad 70 proc.) złotych wiz odebrali Chińczycy, szybko przybywa wniosków od zamożnych Brazylijczyków, którzy poszukują w Europie nowego miejsca zamieszkania. Z uwagi na ten sam język i stosunkowo łagodny klimat Portugalia jest dla nich atrakcyjnym kierunkiem. Dotychczas złotą wizę otrzymało około 350 obywateli Brazylii.

Ze statystyk portugalskiego ministerstwa sprawiedliwości wynika, że największą dynamikę w przyznawaniu portugalskiego obywatelstwa widać właśnie w przypadku osób pochodzących z Brazylii. W latach 2010-2016 wydano im ponad 87 tys. portugalskich paszportów.

Wśród Brazylijczyków wnioskujących o obywatelstwo Portugalii są też potomkowie Żydów sefardyjskich. Ubiegają się oni o portugalskie paszporty na podstawie prawa przyjętego przez rząd w Lizbonie w 2015 roku, przyznającego obywatelstwo osobom, które udowodnią rodzinne związki z Żydami wypędzonymi z tego kraju na przełomie XV i XVI w.