Polska delegacja, w której udział wzięli także m.in. ambasador Polski w Austrii Artur Lorkowski, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Wiedniu Rafał Sobczak, byli więźniowie niemieckiego nazistowskiego obozu Mauthausen-Gusen, harcerze oraz uczniowie polskich szkół złożyła kwiaty na placu apelowym w KZ Mauthausen oraz uczestniczyła w uroczystej mszy świętej.

W niedzielnych uroczystościach uczestniczyli również prezydent Austrii Alexander van der Bellen, kanclerz Austrii Christian Kern, przedstawiciele rządu i parlamentu Austrii oraz szefowa KZ Mauthausen Memorial Barbara Gluck.

Wieńce na placu apelowym złożyły również delegacje państwowe oraz stowarzyszenia i austriackie organizacje pozarządowe.

Z Mauthausen polska delegacja uda się do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Gusen. Następnie odbędzie się koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz chóru „Camerata Silesia” z Katowic, któremu przysłuchiwać się będą także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, miejscowych władz oraz społeczności lokalnej.

Obóz Mauthausen, w tym jego podobozy, m.in. w Ebensee i Gusen, które Niemcy zbudowali na terenie zaanektowanej Austrii, należały do najcięższych w III Rzeszy. W systemie obozów w latach 1938-1945 naziści przetrzymywali ok. 200 tys. ludzi czterdziestu narodowości.

Obóz KL Gusen funkcjonował od 25 maja 1940 r. do 5 maja 1945 r. Do chwili wyzwolenia przez armię amerykańską 5 maja 1945 r. do KL Gusen deportowano łącznie 71 tys. osób 27 narodowości. Według różnych szacunków w latach 1940-1945 w KL Gusen zginęło ok. 27-35 tys. polskich obywateli.

Po wojnie, na miejsce upamiętnienia działających na terenie Austrii obozów zaadaptowany został obóz w Mauthausen. Pozostałości po KL Gusen zostały w znacznej części zniszczone, zaś tereny poobozowe - podzielone i sprzedane prywatnym właścicielom, co doprowadziło w konsekwencji do powstania na obszarze dawnego obozu zabudowy mieszkalnej oraz zakładów przemysłowych.

Przed wyjazdem na niedzielne uroczystości wiceminister Gawin mówiła PAP m.in., że strona polska czeka na wykupienie terenu byłego obozu koncentracyjnego Gusen z rąk prywatnych przez władze austriackie. "Liczymy na to, że wykażą dobrą wolę" - dodała.

Z Mauthausen Mateusz Roszak. (PAP)