SPOŁECZEŃSTWO | Badanie „Młodzież 2016” pokazuje spójny obraz młodych, którzy patrzą z optymizmem na sytuację w kraju. W porównaniu z 2013 r. wzrósł odsetek tych, którzy uważają, że demokracja oraz ogólna sytuacja w Polsce rozwija się w dobrym kierunku, tych, którzy nie boją się bezrobocia, i tych, którzy chcą pozostać w Polsce.
Dziennik Gazeta Prawna
Potwierdzają to też ich aspiracje – gdzie, szczególnie dla chłopców – liczą się dobra praca i robienie kariery. Rodzina nadal figuruje w hierarchii wartości młodych, ale w porównaniu z poprzednimi badaniami nieco rzadziej jako cel życiowy wymieniają posiadanie dzieci. Jeżeli chodzi o ich poglądy polityczne (rośnie zainteresowanie tym obszarem życia), to wyraźnie widoczne jest umocnienie postaw konserwatywnych. Aż 20 proc. deklaruje poglądy prawicowe, tak wysokiego odsetka wśród młodych jeszcze nie było. Prawicowi są głównie chłopcy. Widać też wzrost postaw typowo nacjonalistycznych. Zwiększyła się niechęć do przyjmowania cudzoziemców – z 26 proc. w 2013 r. do 37 proc. w ub.r. To jednak nie idzie w parze z religijnością, która spada z roku na rok. Jako wierzący deklaruje się 69 proc. młodych. Dwie dekady temu było ich 80 proc.
Badanie CBOS i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii było przeprowadzone na grupie 1724 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych od listopada do grudnia 2016 r.