MON będzie mogło finansować leczenie w polskich szpitalach obcokrajowców poszkodowanych w związku z działaniami jednostek wojskowych poza granicami państwa - przewiduje projekt ustawy, który w środę trafił do uzgodnień.

Chodzi o projekt zmian w ustawie o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych poza granicami państwa. Jest on datowany na 30 stycznia, a w środę został skierowany do uzgodnień i opublikowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

"Doświadczenia wyniesione z teatrów działań Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa wskazują, że podczas działania jednostek wojskowych zdarzają się sytuacje, z których wynika konieczność udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym w związku z urazem po potrąceniu przez konwój np. obywatela Afganistanu, czy urazem będącym następstwem ostrzału etc." - wskazują autorzy projektu w uzasadnieniu.

Tacy poszkodowani w rozumieniu polskich przepisów mają status osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. MON nie ma uprawnień do finansowania leczenia tych osób w Polsce i musi pozyskiwać środki od fundacji, stowarzyszeń lub sponsorów. Z doświadczeń wynika jednak, że takie podmioty są bardziej zainteresowane finansowaniem leczenia żołnierzy i pracowników wojska niż obcokrajowców. Dlatego MON proponuje zmiany w przepisach. "Za takim rozwiązaniem przemawiają także argumenty wizerunkowe, w szczególności postrzegania Polski jako państwa odpowiedzialnego oraz pozytywnego odbioru obecności polskich żołnierzy w misjach i związany z tym właściwy poziom relacji międzynarodowych" - argumentuje MON.

Ministerstwo przytacza przy tym przykłady obywateli Afganistanu - dziewczynki oraz dwóch policjantów, w przypadku których z przyczyn formalnych nie można było zapłacić za leczenie w Polsce i trzeba było szukać wsparcia organizacji pożytku publicznego.

MON przyznaje, że trudno oszacować skutki finansowe projektu. Na podstawie danych dotyczących osób poszkodowanych w latach 2011-13 w ocenie skutków regulacji przyjęto kwotę ok. 200 tys. zł rocznie z ewentualnymi skutkami na lata następne. Wydatki mają być pokryte z budżetu MON.

Projekt zmian w ustawie o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych poza granicami państwa sprowadza się do nałożenia na rząd obowiązku wydania rozporządzenia. Mają w nim zostać określone warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej obcokrajowcom poszkodowanym w związku z działaniami jednostek wojskowych, z uwzględnieniem możliwości kontynuacji leczenia w Polsce, a także m.in. finansowania i zasad wydawania środków publicznych. Według uzasadnienia projektu podmiotem uprawnionym do potwierdzania zasadności kontynuacji leczenia w Polsce będzie Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego. (PAP)