Natychmiastowe zatrzymania wprowadzania reformy edukacji - to najważniejszy postulat petycji skierowanej do premier Beaty Szydło złożonej w poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez przedstawicieli ruchów i organizacji rodzicielskich.

Podkreślają oni, że nie akceptują "reformy wprowadzanej z pominięciem opinii rodziców, którzy w sprawie edukacji swoich dzieci powinni mieć głos decydujący". Zapowiadają, że w ramach sprzeciwu 10 marca nie poślą swoich dzieci do szkoły; jak mówią, tego dnia zapewnią im opiekę we własnym zakresie oraz "dadzą lekcję demokracji obywatelskiej".

"Czekamy na to, że wreszcie ktoś poważnie potraktuje głos rodziców. Zechce nas wysłuchać, zrozumieć nasze argumenty i zatrzymać to szaleństwo, które się wiąże z wprowadzaniem reformy" - powiedziała po złożeniu petycji dziennikarzom Dorota Łoboda z ruchu "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji". Pytana o zapowiedziany na piątek strajk rodzicielski powiedziała, że to jedyna forma protestu, jaka pozostała rodzicom.

Reklama

Olgierd Porębski z koalicji "Nie dla Chaosu w szkole" podkreślał, że taki strajk to "absolutnie legalna forma protestu" i że rodzicie mają prawo tak postąpić.

W liście do premier rodzice zawarli 10 postulatów. Obok natychmiastowego zatrzymania wprowadzania reformy edukacji, chcą także: rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych, spójnej koncepcji rozwoju edukacji, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji ze wszystkimi środowiskami zaangażowanymi w system oświaty.

Reklama

Domagają się również: starannego przygotowania podstaw programowych, szkoły bezpiecznej, wolnej od przemocy i dyskryminacji, szkoły uczącej współpracy, kreatywności i samodzielnego myślenia, podjęcia rzeczywistych działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, zwiększenia nakładów finansowych na oświatę oraz zwiększenia wpływu rodziców na funkcjonowanie szkół.

Podkreślają, że wprowadzana reforma edukacji budzi ogromny sprzeciw wielu rodziców. Według nich z analizy ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń i dokumentów wydanych na jej podstawie wynika, że proponowane zmiany będą miały negatywny wpływ na jakość edukacji w polskich szkołach.

Pod petycją do premier podpisali się przedstawiciele ruchów "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji", "Zatrzymać Edukoszmar", "Strajk Obywatelski Edukacja", koalicji "Nie dla Chaosu w szkole" (zrzeszającej kilkanaście organizacji i stowarzyszeń), Forum Rad Rodziców, Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców, Krajowego Porozumienia Rodziców i Rad Rodziców, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Poznańskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.