Artykuły na temat: "petycje"

10 lipca 2019 r.

Komisja skarg, wniosków i petycji: Praktyczne aspekty działania

12 października 2016 r.

KONFRONTACJA. Czy jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do składania petycji?