Artykuły na temat: "szkolnictwo wyższe"

15 listopada 2019 r.

Zostałeś skreślony z listy studentów? Nie możesz brać renty rodzinnej

13 sierpnia 2019 r.

Wyższe płace dla młodocianych pracowników. Rząd przyjął rozporządzenie

3 sierpnia 2019 r.

Punkty dla nieistniejących tytułów i brak konsekwencji. Nowy wykaz czasopism naukowych pełen absurdów