Senat nie zaproponował poprawek do ustawy przewidującej zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez ministra spraw wewnętrznych. W jej treści dodano też zapisy wydłużające możliwość legalnego pobytu Ukraińców w Polsce do 4 marca 2024 r.

Sejm w połowie kwietnia uchwalił zmiany w szkolnictwie wyższym nadzorowanym przez MSWiA. Za niewprowadzaniem do niej poprawek Senacie opowiedział się w czwartek jednogłośnie - głosowało 96 osób.

Ustawa zaproponowana przez rząd zmienia nazwę warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademię Pożarniczą i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji. Przepisy tworzą też nową uczelnie - Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie - z przekształcenia istniejącego tam Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Zmiany nazw mają podnieść status szkół do rangi uczelni akademickich, co pozwoli im m.in. na staranie się o środki finansowe, czy pozyskiwanie partnerów za granicą.

Ustawa, której projekt powstał w MSWIA, co do zasady miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od ogłoszenia, a 1 października 2023 r. artykuły dotyczące Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

W trakcie sejmowych prac nad ustawą "o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw" dodano zapisy dotyczące przedłużenia możliwości pobytu Ukraińcom przebywającym w Polsce w związku z agresją Rosji na Ukrainę i zapisy o dalszej nauce ukraińskich dzieci w szkołach do 31 sierpnia 2024 r.

W ustawie - oprócz zapisów dotyczących pobytu Ukraińców - znalazło się też kilka szczegółowych zmian dotyczących innych ustaw, m.in. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, co ma pozwolić na skorzystanie z niepodlegających zwrotowi środków z zagranicy, m.in. z UE, czy od państw EFTA. Ten artykuł ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

Ustawa zmienia też m.in. zasady zaliczania sprawdzianów sprawności fizycznej policjantów oraz testów ich wyszkolenia strzeleckiego. Ta część przepisów miałaby obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ jann/