Artykuły na temat: "nieruchomości"

26 lutego 2019 r.

Gminy niechętnie wyciągają ręce po spadki mieszkańców

20 lutego 2019 r.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, cz. 2