W minionym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961) trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w kształcie po konsultacjach społecznych.
Przypomnijmy, że zmiana ustawy wyczekiwana jest nie tylko przez branżę wiatrakową, ale też m.in. przemysł energochłonny, spółki energetyczne czy samorządy. Prace nad nią, latem 2020 r., zapowiedziała ówczesna wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, a projekt do konsultacji wiosną skierowała ówczesna wiceminister rozwoju, Anna Kornecka. Po jej odejściu z rządu pieczę nad propozycją zmiany przepisów przejął wiceminister rozwoju Artur Soboń. To właśnie on skierował projekt do KWRiST. Choć - według informacji DGP - rozważano także wariant przekazania tej inicjatywy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Na grudniowym posiedzeniu projektem zajmie się zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST.