Kraje Unii Europejskiej dotychczas zamroziły rosyjskie aktywa w wysokości 68 mld euro, przy czym większość tych środków zamrożono w Belgii - poinformował w piątek brukselski portal Politico w oparciu o wewnętrzną notatkę Komisji Europejskiej, do której dotarł.

Na Belgię przypada 50 mld z 68 mld euro zamrożonych w UE rosyjskich aktywów. Drugie miejsce zajmuje Luksemburg z kwotą 5,5 mld euro.

Nie jest pewne, jaka część tych kwot to rosyjskie rezerwy państwowe. W wewnętrznej notatce KE, na którą powołuje się Politico, szacuje się, że jest to około 33,8 mld euro.

Zgodnie z przepisami sankcyjnymi zamrożenie aktywów nie oznacza, że zmieniły one właściciela, ale osoba lub podmiot, do którego należą, nie może z nich korzystać. W maju br. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, zgodnie z którym obchodzenie sankcji miałoby być przestępstwem na poziomie UE. Ułatwiłoby to konfiskatę mienia w przypadku uzyskania wyroku skazującego.

Artur Ciechanowicz (PAP)