Takie podmioty nie będą bowiem musiały składać ministrowi rozwoju i technologii sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wynika to z kolejnej już nowelizacji tarczy antykryzysowej, która weszła w życie 16 grudnia br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317).
Nowelizacja zmieniła m.in. treść art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424). Dotąd wynikało z niego, że sprawozdanie w terminie do 31 stycznia 2022 r. muszą składać kierownicy wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT. Przepis podatkowy dotyczy zaś największych firm, których indywidualne dane podatkowe publikowane są przez ministra finansów. Chodzi o: