Zarządy spółek, w których co najmniej połowę aktywów stanowią warte ponad 10 mln zł nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, doczekały się prezentu noworocznego.

Takie podmioty nie będą bowiem musiały składać ministrowi rozwoju i technologii sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wynika to z kolejnej już nowelizacji tarczy antykryzysowej, która weszła w życie 16 grudnia br. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317).
Nowelizacja zmieniła m.in. treść art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424). Dotąd wynikało z niego, że sprawozdanie w terminie do 31 stycznia 2022 r. muszą składać kierownicy wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT. Przepis podatkowy dotyczy zaś największych firm, których indywidualne dane podatkowe publikowane są przez ministra finansów. Chodzi o:
■ podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość przychodów;
■spółki nieruchomościowe (także należące do podatkowej grupy kapitałowej);
■ innych podatników CIT, których przychody za rok ubiegły przekroczyły równowartość 50 mln euro.
Spółki nieruchomościowe, czyli podmioty, w których co najmniej połowę aktywów stanowią warte ponad 10 mln zł nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości, istnieją od początku 2021 r. Już w pierwszych dniach roku pojawiły się kontrowersje co do tego, czy mimo to nie powinny one składać sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za 2020 r. Potwierdzać to miał fragment pisma resortu rozwoju, który został upubliczniony w mediach społecznościowych. Zarządy spółek nieruchomościowych miałyby więc niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek za rok, w którym takie podmioty formalnie nie istniały. Wątpliwości rozwiał specjalny komunikat na stronie biznes.gov.pl, z którego wynikało, że taki obowiązek należy wypełnić dopiero do końca stycznia 2022 r.
Od 16 grudnia br. przesądzone jest już, że spółki nieruchomościowe nie będą musiały w ogóle przesyłać ministrowi właściwem ds. gospodarki sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.