Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie już 7 kwietnia br., co oczywiście znajdzie też odzwierciedlenie w księgach firm, które zdecydują się wprowadzić tę formę pracy. Chodzi zwłaszcza o ujmowanie kosztów związanych z organizacją pracy zdalnej. Nowe przepisy nakładają bowiem na pracodawcę wiele obowiązków, a to powoduje, że będzie on musiał ponosić określone koszty związane z zapewnieniem możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej (z wyjątkiem pracy okazjonalnej).