W poprzednim dodatku Rachunkowość i Audyt (DGP nr 113 z 13 czerwca br.) przypomnieliśmy najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać przy wypełnianiu tego obowiązku (m.in. wskazaliśmy, jak przygotować dane, aby spełniały prawo bilansowe, jak podpisać sprawozdanie i jaki jest jego zakres). Jednak przygotowując sprawozdanie, trzeba też pamiętać o tym, że skutki zdarzeń gospodarczych muszą być w nim zaprezentowane w sposób spójny i oczywiście zgodnie z zasadami rachunkowości. Niestety wiele operacji gospodarczych sprawia szczególne problemy księgowym. Dziś podpowiemy praktyczne rozwiązania dla zdarzeń, które są istotne z punktu widzenia działalności jednostek.

zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych