Marek Barowicz, specjalista z zakresu rachunkowości
Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do 30 września, z tym że do 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych. W 2022 r. odpisu na ZFŚS należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r., tj. od 4434,58 zł. Dlatego przykładowo na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5 proc.) wysokość odpisu będzie wynosiła 1662,97 zł.
Jeśli chodzi o ewidencję, to jeśli wartość odpisu jest istotna, wówczas zaksięgowanie dokonania corocznego odpisu na ZFŚS może przebiegać następująco: