Do 31 stycznia br. niektóre firmy muszą elektronicznie przesłać do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: sprawozdanie). Co ważne, termin ten dotyczy roku kalendarzowego niezależnie od przyjętego przez podatnika roku obrotowego. Odpowiedzialnym za terminowe przekazanie, a wcześniej przygotowanie sprawozdania jest – kierownik jednostki, który odpowiada przecież też za rachunkowość. I to on podpisuje sprawozdanie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym (elektronicznym) lub podpisem zaufanym). Jednak informacje niezbędne do sporządzenia tego raportu pochodzą z ksiąg rachunkowych. Dlatego w praktyce przygotowują go służby finansowo-księgowe i to one muszą znaleźć odpowiedź na wiele pytań, jakie pojawiają się przy agregowaniu danych.
Kto jest zobowiązany