Sprawozdania finansowe w 2021 r. są zatwierdzane w terminie do 30 września. [ramka] W praktyce oznacza to, iż jednostki sporządzające sprawozdania finansowe za 2020 r. powinny najpóźniej do 15 września dać możliwość członkom organu zatwierdzającego na zapoznanie się z dokumentami sprawozdawczymi. Jest to zatem gorący czas dla służb finansowo-księgowych, bowiem audytorzy przekazują teraz ostatnie uwagi do sprawozdania i kierownicy jednostek muszą podjąć decyzję, czy te uwagi uwzględnić i np. zmienić sporządzone już sprawozdanie, czy też je zignorować. Okoliczności, gdy biegły wskazuje na potrzebę wprowadzenia korekt, są bardzo różne. Począwszy od uwag technicznych do problemów związanych z wyceną.
Terminy są dwa