Jeśli kupujący dokonuje zwrotu towaru z powodu jego wady, to powinna być przez sprzedającego wystawiona faktura korygująca. Powinna na niej być wskazana nie tylko ilość towarów, które zostają zwrócone, lecz także przyczyna korekty. Faktura korygująca powinna być też wystawiona, jeśli z powodu wad kupujący otrzymuje bonifikatę, ale nie zwraca towaru do sprzedawcy. Z racji, że okoliczności związane z potrzebą korekty zostały ujawnione w 2021 r., zarówno z punktu widzenia podatku dochodowego, jak i VAT korekta jest dokonywana w 2021 r.

CIT