Jak wyjaśniono na stronie internetowej ministerstwa, rozporządzenie dotyczy również testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby.

Dodano, że preferencją objęte będą towary spełniające warunki wynikające z przepisów regulujących obrót nimi.

"Możliwość objęcia testów i szczepionek w kierunku COVID-19 +zerową+ stawką VAT to kolejne działania MF zmierzające do wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Działania te polegają m.in. na obniżeniu kosztów badań laboratoryjnych oraz szczepień ochronnych" - podkreślono.

Ministerstwo wyjaśniło, że do niedawna wprowadzenie takiej preferencji było – w świetle przepisów dyrektywy VAT – niemożliwe. "Pilne prace na forum unijnym w tym zakresie rozpoczęły się pod koniec października. W ich efekcie, 12 grudnia przyjęto nowelizację dyrektywy przyznającą państwom członkowskim stosowne uprawnienie. Polska aktywnie uczestniczyła w tych pracach" - dodano.

Wprowadzenie stawki zerowej stawki VAT, zadeklarowały m.in. Austria, Francja, Rumunia, Bułgaria, Finlandia i Holandia.

Ministerstwo dodało, że nowe regulacje wejdą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.