Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) organizuje konferencję na temat nowych przepisów prawa pracy o przewidywalnych warunkach zatrudnienia, work-life balance (równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów), sygnalistach, unijnej pensji minimalnej i warunkach pracy na platformach internetowych.

Wydarzenie zaplanowane jest na dwa dni. W pierwszym dniu głównym celem będzie poddanie pod dyskusję rozwiązań prawnych zawartych zarówno w dyrektywach o przewidywalnych warunkach zatrudnienia i work-life balance, implementowanych już do polskiego porządku prawnego, jak i w dyrektywie o sygnalistach, nad której wdrożeniem wciąż pracuje rząd, pomimo spóźnienia i groźby kary finansowej.

W drugim dniu tematem rozważań wybitnych ekspertów będą kolejne nowe unijne przepisy: dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej czy projekt dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych.

18–19 maja 2023 r. odbędzie się konferencja „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy – najnowsze regulacje” organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy

– Ewolucja prawa pracy w ostatnich latach mocno przyśpieszyła – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. – Nowe technologie, zmiany demograficzne, społeczne spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań, które sprawią, że ta dziedzina prawa będzie dotrzymywać kroku ewoluującej rzeczywistości. Od tego, w jaki sposób nowe rozwiązania zostaną wprowadzone w naszym kraju, zależy jakość życia milionów pracowników, stan gospodarki finansów państwa i jego rozwój. Im więcej środowisk będzie zaangażowanych w ten proces, tym lepiej – wskazuje.

Dodaje, że PIP także chce w tej dyskusji uczestniczyć, bo inspektorzy pracy codziennie widzą i oceniają skutki wprowadzanych zmian w prawie pracy. – Dlatego organizujemy konferencję „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo pracy – najnowsze regulacje” – wyjaśnia Katarzyna Łażewska-Hrycko.

W jej trakcie przedstawiciele nauki, pracodawców, związków zawodowych będą rozmawiać na temat skutków i kierunków zmian w polskim prawie pracy. Dyskusje będą dotyczyć m.in. poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych, rozwiązań zapewniających równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. – Spodziewam się gorącej dyskusji na temat dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Konferencja jest bezpłatna i dostępna w trybie online. Zachęcam do udziału w tym ważnym dla pracowników, pracodawców i praktyków prawa pracy wydarzeniu – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej PIP. ©℗