Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina / Materiały prasowe

Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina od 2014 r. i laureat trzeciego miejsca w tegorocznym rankingu najlepszych włodarzy wśród gmin miejsko-wiejskich, od początku postawił na rozwój gospodarczy. Doceniają to inwestorzy, którzy lokują tu swoje obiekty logistyczne i produkcyjne. Równolegle gmina rozwija własne inwestycje. Rozwojowi inwestycji biznesowych sprzyja przebiegająca przez tereny gminy Radzymin trasa S8 i bliskość Warszawy. Gmina prowadzi otwartą i sprzyjającą biznesowi politykę gospodarczą oraz stosownie do niej kształtuje plany zagospodarowania przestrzennego.

Tysiąc hektarów na rozwój przedsiębiorczości

Reklama

Łączna powierzchnia terenów, przeznaczonych w planach zagospodarowania na działalność biznesową to ok, 1 tys. ha. Skupiają się one wzdłuż trasy S8 (na terenie gminy Radzymin leży aż pięć węzłów zjazdowych) i drogi krajowej 629, czyli dwupasmówki przez Radzymin i Marki. Trasie S8 towarzyszą liczne lokalne inwestycje drogowe, dzięki którym powstaje coraz lepiej rozwinięta infrastruktura transportowa w całym regionie. 100 proc. terenu gminy Radzymin jest objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które są sukcesywnie aktualizowane, zgodnie z planami rozwoju poszczególnych obszarów gminy. Oprócz lokalizacji biznesu wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, gmina stawia na tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, na rozwój budownictwa mieszkalnego i na zachowanie obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych turystycznie w bliskim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego.

W gminie Radzymin w ostatnich latach zainwestowały takie firmy jak Mercedes Benz Trucks, Panattoni Europe, DHL Express, BIMs Plus, cukiernia Bizon czy producent systemów rynnowych Galeco. Od lat prowadzą tu działalność m.in. Coca-Cola HBC Polska, zakład cukierniczy Tago, Milk Hydrosan, Mennica Metale Szlachetne, Bona-Agra, Saks-Pol, El-Trans, Kanu i wiele innych.

Przykładem rozwojowej współpracy z biznesem są inwestycje firmy Panattoni. Oprócz wybudowanych już obiektów logistycznych wkrótce powstaną kolejne na pograniczu miejscowości Ciemne i Dybów Kolonia. Na mocy porozumienia pomiędzy inwestorem a gminą powstanie tam wkrótce nowa droga, służąca i biznesowi, i mieszkańcom. Podobnie wygląda współpraca z deweloperami w obrębie miasta, np. firmami BDC, Verodom i Aldi, które współfinansują budowę nowych dróg, chodników czy parkingów w sąsiedztwie swoich inwestycji. Podobnych przykładów jest więcej. W gminie Radzymin wychodzimy z założenia, że inwestorzy wnoszą ogromną wartość dodaną, którą można w synergiczny sposób połączyć z gminnymi planami inwestycyjnymi.

Rekordowy poziom inwestycji gminnych

W 2021 r. budżet gminy Radzymin po raz pierwszy przekroczył 200 mln zł, rosnąc ponad trzykrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ponad 50 mln zł po stronie wydatkowej stanowią tegoroczne wydatki inwestycyjne. Największym przedsięwzięciem jest budowa alei Lecha Kaczyńskiego, która połączy okolice węzła Radzymin Północ na trasie S8 z terenami przemysłowymi w mieście. Dzięki temu tranzytowy ruch samochodowy zostanie wyprowadzony ze śródmieścia Radzymina. Na tę inwestycję gmina pozyskała łącznie ponad 20 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co umożliwi budowę alei Lecha Kaczyńskiego do 2022 r.

Równolegle w Radzyminie trwają prace rewitalizacyjne obszarów zieleni i przestrzeni miejskiej. W przebudowie jest zabytkowy Park Czartoryskiej, trwa projektowanie rewitalizacji centrum miasta. W kwietniu br. ukończono rewitalizację terenu dawnego cmentarza ewangelickiego, który zyskał kształt eleganckiego skweru zadumy i rekreacji. Wszystkie te inwestycje są współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach projektu „Zielony Radzymin”, na który gmina w 2017 r. pozyskała z NFOŚiGW dofinansowanie unijne w wysokości blisko 11 mln zł.

Radzymin, jako miasto Cudu nad Wisłą, w sposób szczególny dba o pamięć historyczną. W ubiegłym roku, podczas obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej, w Radzyminie zainaugurowano budowę samorządowego Muzeum Bitwy Warszawskiej, które powstanie w zabytkowym obiekcie przy Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920. Inwestycja jest prowadzona wspólnie przez samorządy gminy i województwa mazowieckiego. Wcześniej, w roku 2019, gmina zakończyła renowację XVIII-wiecznego Domku Ogrodnika. Dziś działa w nim galeria sztuki i restauracja.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Radzymin inwestuje w edukację, kulturę i sport. Gmina zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, systematycznie rozbudowuje bazę edukacyjną i rekreacyjno-sportową. Drugie miejsce dla gminy Radzymin w konkursie „Perły Samorządu” potwierdza, że tutejszy samorząd dobrze realizuje całość swoich zadań na rzecz społeczeństwa i rozwoju gospodarczego.

Materiały prasowe