Temat Forum Korporacyjnego 2011 został wywołany pracami i dyskusją na temat aktualnego stanu dostępu mikro, małych i średnich firm do finansowania zewnętrznego, w tym na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym gospodarki europejskiej, w tym polskiej, stanowiąc ok. 99% wszystkich firm oraz wytwarzają ok. dwie trzecie PKB. Jak pokazują liczne badania, przedsiębiorcy, szczególnie po ostatnim kryzysie, potrzebują zróżnicowanej oferty finansowania zewnętrznego, która mogłaby wesprzeć odbudowę dynamiki inwestycyjnej tego sektora. W związku z tym: dostęp do starterów i innowacyjnych firm do finansowania, ryzyko w działalności gospodarczej ery turbulencji, dobre praktyki w relacjach obu środowisk oraz budowanie kompetencji MŚP do korzystania z instrumentów finansowania zewnętrznego – to tylko niektóre wiodące tematy tegorocznego spotkania. W okresie polskiej prezydencji w Radzie UE prowadzone będą strategiczne dyskusje ws. nowego budżetu i programów UE na lata 2014-2020. W związku z tym ważnym punktem dyskusji będzie także unijna polityka względem Małych i Średnich Przedsiębiorców i nowe propozycje w tym zakresie, jak np. projekt programu ramowego „Konkurencyjność MŚP. 2014-2020”, czy też propozycje w zakresie Polityki Spójności. Doświadczenia europejskie w obszarze programów współpracy środowiska bankowego i MŚP przedstawią wybrane zagraniczne federacje bankowe.
Forum Korporacyjne 2011 jest jednym z największych spotkań świata finansów z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu w tym roku. W ramach zaproponowanych dwóch sesji plenarnych oraz czterech paneli tematycznych, oprócz instytucji publicznych, wystąpią przedstawiciele środowisk przedsiębiorców oraz sektora finansowego, którzy podzielą się ocenami i propozycjami swoich środowisk oraz podejmą próbę sformułowania wniosków dla dalszej współpracy. Wnioski i rekomendacje z obrad Forum zostałyby przekazane władzom państwowym i organizacjom środowiskowym, celem wykorzystania w pracach monitoringowych, legislacyjnych i regulacyjnych. Forum będzie także okazją dla zaproszonej licznie prasy do uzyskania informacji i opinii zaproszonych instytucji i środowisk.

Więcej informacji oraz szczegółowy program Forum na www.forumkorporacyjne.pl

Kontakt z biurem organizacyjnym Forum:

Związek Banków Polskich, Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych:

Mariusz Idzikowski: mariusz.idzikowski@zbp.pl, tel. (22) 696-64-95