Paul Samuelson, noblista w dziedzinie ekonomii stwierdził: „każda gospodarka musi odpowiedzieć na triadę pytań: co, jak i dla kogo”. Te pytania muszą stawiać także pacjenci. Szczególnie w kraju, w którym szybko rośnie dysproporcja pomiędzy wielkością środków przeznaczanych na finansowanie opieki zdrowotnej a zawartością i dostępnością koszyka świadczeń medycznych. Mimo podejmowanych wielokrotnie w Polsce prób porządkowania finansów systemu ochrony zdrowia.

Ta sytuacja skłania do postawienia po raz kolejny tezy, że system opieki zdrowotnej wymaga nowego, niezależnego, przejrzystego źródła finansowania, którym powinny być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Pragnąc pobudzić społeczną dyskusję na temat możliwości dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego Polska Unia Onkologii w partnerstwie z Fundacją Watch Health Care i Business Centre Club oraz Agencją Green PR rozpoczyna społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem: „Liczymy się z naszym zdrowiem”.

Planujemy organizację serii seminariów naukowych – adresowanych do środowiska medycznego, ale też pacjentów i ich organizacji, administracji wszystkich szczebli odpowiedzialnej za służbę zdrowia, biznesu i instytucji finansowych – podczas których dokonamy oceny dostępności leczenia w Polsce chorób onkologicznych, innowacyjnymi produktami medycznymi.

Zapraszamy do debaty także decydentów, liczymy na aktywną pomoc mediów. Zaczynamy od onkologii. W tej dziedzinie doświadczamy najbardziej dramatycznych sytuacji, kiedy to, stosowane z powodzeniem na świecie terapie, w Polsce nie mieszczą się w koszyku świadczeń, nie są refundowane i tym samym nie są dostępne dla większości potrzebujących.

Gdyby jednak istniał system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – może pozwoliłby uratować nie jedno ludzkie życie, bez uciekania się do formalnych sztuczek w postaci świadczeń niestandardowych.

Ze względu na wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest rosnąca liczba diagnozowanych w Polsce nowotworów, zyskaliśmy przychylność i gotowość udziału w naszej akcji społecznej, najlepszych specjalistów w zakresie onkologii, ubezpieczeń, przedstawicieli nauk ekonomicznych i biznesu. Środowiska biznesowe gotowe są wspierać nas poprzez swoje organizacje i udział w pracach Komisji Trójstronnej, władnej podejmować decyzje wiążące dla administracji rządowej.

Pierwszym etapem kampanii „Liczymy się z naszym zdrowiem” będzie debata „Innowacje w farmakoterapii onkologicznej – nadzieje dla chorych, rozwiązania dla systemu”.

15 kwietnia br. w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4) ,w godzinach 11.00-15.00, eksperci reprezentujący środowisko medyczne spotkają się z przedstawicielami administracji rządowej i opiniotwórczych organizacji biznesowych, pacjentami oraz dziennikarzami.

Zapraszamy do udziału i życzliwego wsparcia inicjatywy.