Orange, Bogdanka, Energa oraz Tauron z najlepszymi raportami społecznymi

W 8. edycji konkursu „Raporty Społeczne - nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A.,  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wyniki zostały ogłoszone 9 grudnia podczas konferencji Raporty Społeczne 2014.

Konkurs Raporty Społeczne

onkurs Raporty Społeczne

W Polsce od 2017 roku będzie obowiązywać nowa Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności (czytaj więcej). Już dziś nowe regulacje są wyprzedzane przez praktyki wielu firm, które prezentują dane dotyczące wpływu na środowisko i społeczeństwo w postaci tzw. raportów społecznych. Publikacje te obejmują znacznie szerszy zakres informacji pozafinansowych niż te, które są wymienione w dyrektywie. Od ośmiu lat najlepsze z nich zostają wyłonione w konkursie Raporty Społeczne, organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy PwC i SGS. W tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A.,  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA.

Jury główne, jury dziennikarskie, internauci oraz Ministerstwo Gospodarki w tym roku wybierali najlepsze raporty spośród 31 publikacji. W roku ubiegłym było ich 32, co związane jest przede wszystkim z różnymi cyklami raportowania firm. Czasem są to okresy dwu- a nawet trzyletnie, znaczenie ma też termin zgłoszeń, który przypada na wrzesień-październik, a wówczas niektóre firmy jeszcze przygotowują sprawozdania. W porównaniu z latami ubiegłymi (INFOGRAFIKA) wciąż najwięcej raportów społecznych zgłaszają branże: energetyczna, spożywcza i finansowa, w tym roku odpowiednio 6, 5, 5 raportów. Wśród firm z konkursu według liczby zatrudnionych dominują przesiębiorstwa duże (28 raportów), kolejno średnie (2) i małe (1). Najpopularniejszym standardem raportowania są międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative. 28 spośród 31 zgłoszonych publikacji zostało opracowanych na ich podstawie.

Wyniki

Głównymi kryteriami oceny i wyboru raportów są kompletność, wiarygodność i komunikacja. W tegorocznej edycji konkursu Raporty Społeczne kryteria te najlepiej spełniły następujące raporty CSR firm:

NAGRODA GŁÓWNA

Orange Polska S.A., „Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013” (raport dostępny pod linkiem)
Jury nagrodziło raport za:
•    wyjątkową klarowność prezentacji ważnej misji społecznej firmy będącej jednocześnie jej misją biznesową,
•    wzorcową formę przedstawienia działalności firmy w obszarze CSR, w tym w szczególności za bogatą prezentację mierzalnych i niemierzalnych efektów działań, ciekawą formę graficzną, przejrzysty układ, kompletną informację
•    skuteczne zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania raportu.

NAJLEPSZY DEBIUT

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013” (raport dostępny pod linkiem)

Jury nagrodziło raport za zwięzłe, kompleksowe i wzorotwórcze dla branży przedstawienie obszarów odpowiedzialności firmy oraz podjętych działań.

NAGRODA MINISTERSTWA GOSPODARKI

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013” (raport dostępny pod linkiem)

Ministerstwo Gospodarki nagrodziło raport za prezentację sposobu rozumienia idei CSR w poszczególnych działaniach w sektorze górniczym, klarowne przedstawienie swojej roli w łańcuchu dostaw oraz wartościowe opisy zarządzania innowacyjnością i aspektami środowiskowymi.

NAGRODA DZIENNIKARZY

Energa SA, Raport „Nasza Odpowiedzialność 2013” (raport dostępny pod linkiem)

Jury dziennikarskie nagrodziło raport za przemyślaną i czytelną strukturę raportu oraz umiejętne pokazanie działalności biznesowej spółki w raporcie CSR.

NAGRODA INTERNAUTÓW

Tauron Polska Energia SA, „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013” (raport dostępny pod linkiem)

WYRÓŻNIENIA

Bank Zachodni WBK S.A., „Raport CSR 2013” (raport dostępny pod linkiem)

Jury wyróżniło raport za umiejętne oparcie struktury raportu na oczekiwaniach interesariuszy.

Grupa Żywiec S.A., Raport „WARZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” (raport dostępny pod linkiem)

Jury wyróżniło raport za ponowne włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2014” (raport dostępny pod linkiem)

Jury wyróżniło raport za poszerzone ujęcie kwestii różnorodności i łańcucha dostaw oraz włączenie do raportu analizy SROI.

Tauron Polska Energia S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013” (raport dostępny pod linkiem)

Jury wyróżniło raport za odważne wykorzystanie internetu.

Wszystkie zgłoszne raporty dostępne są w BIBLIOTECE RAPORTÓW na stronie konkursu: raportyspoleczne.pl.

- Publikowanie danych dotyczących społecznego i środowiskowego zaangażowania firmy to informacje, które pozwalają lepiej ocenić na ile poważnie firma traktuje swoją odpowiedzialność wobec otoczenia. Raporty społeczne, które ocenialiśmy w tym roku w konkursie są coraz bardziej kompletnym i wiarygodnym źródłem informacji o strategiach i działaniach CSR firm. Mam nadzieję, że staną się także coraz częściej popularną lekturą nie tylko dla inwestorów, ale także dla klientów i konsumentów - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury.

Konkurs

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS (dawniej CSR Consulting).

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Konkurs Raporty Społeczne 2014

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC Polska, SGS Polska

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, PAP Biznes, Brief, BIZON - Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, CR Navigator, PRoto.pl, Bankier.pl, eGospodarka.pl, ngo.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR, jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, posiada status organizacji pożytku publicznego. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR Europe - sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CorporateSocialResponsibility, CSR) w kompleksowy sposób. Więcej na www.odpowiedzialnybiznes.pl.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami dzięki usługom świadczonym w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. PwC świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CR), a w  szczególności wspiera klientów w tworzeniu strategii CR, pomaga opracowywać raporty społeczne oraz weryfikować ich wiarygodność. Od początku swojej działalności w Polsce firma doradcza PwC angażowała się w działania wspierające lokalne społeczności, młodych ludzi na rynku pracy, a także środowisko. Obecnie PwC Polska koordynuje działania społeczne firmy w 24 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a w Polsce powołana została Fundacja PwC „Podaruj siebie".

SGS to światowy lider i innowator w dziedzinie inspekcji, certyfikacji, doradztwa, monitoringu i testowania, oferujący usługi szerokiej grupie klientów z różnych sektorów i branż. Założona w 1878 roku firma wyróżnia się jako światowy wzór jakości i uczciwości. Zatrudnia ponad 70.000 pracowników w blisko 1350 laboratoriach i biurach zlokalizowanych w 150 krajach. Od października 2011 roku do struktur SGS Polska dołączył zespół CSR Consulting. Firma CSR Consulting była współinicjatorem konkursu Raporty Społeczne i jedną z pierwszych firm na rynku polskim kompleksowo zajmującą się doradztwem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zespół SGS Sustainability świadczy usługi w zakresie budowy i realizacji strategii, analizy i raportowania CSR a także eko-projektowania, analiz śladu węglowego, audytów socjalnych czy antykorupcyjnych. Połączenie kompetencji w zakresie badań i inspekcji z usługami doradczymi pozwala skutecznie wspierać klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polsce i na świecie.

Źródło: Informacja prasowa

Artykuł z dnia: 2014-12-12, ostatnia aktualizacja: 2014-12-12 13:20

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Infor Biznes Sp. z o.o.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.