W 2021 r. mieliśmy ponad 3,3 tys. firm z przychodami przekraczającymi równowartość 50 mln euro - wynika z analizy DGP na podstawie danych przedstawionych w piątek przez Ministerstwo Finansów. Resort co roku publikuje zestawienie podmiotów objętych podatkiem od osób prawnych, których obroty przekraczają ten próg. Liczba dużych podatników zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 650. To tyle, ile łącznie w poprzednich sześciu latach.
Przyrost liczby dużych firm świadczy o tym, że nawet w trakcie pandemii krajowy biznes szybko się rozwijał.