Piotr Dziwok, prezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL): Wszyscy, również firmy z sektora usług wspólnych, stanęliśmy w obliczu dużej próby. Jak wynika z danych Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), 50 proc. obecnych w Polsce centrów usług działa w skali globalnej, a 80 proc. z nich posiada przetestowane plany pozwalające zachować ciągłość biznesu lub programy naprawcze na wypadek sytuacji kryzysowych.
Mimo to sytuacja nie jest łatwa. W zeszłym tygodniu większość przedsiębiorstw skupiała się na zabezpieczeniu ciągłości oraz wypracowaniu decyzji dotyczących pracowników i sposobu świadczenia usług, w tym zagwarantowaniu pracownikom dostępu do internetu, narzędzi online oraz sprzętu czy organizacji produkcji. Obecnie największą troskę stanowi niepewność związana z tym, co może nas czekać.
Wiele spółek z sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest uzależnionych od działalności innych podmiotów i tego, jak będą one prosperować w najbliższym czasie. Sytuacja przypomina domino. Konsekwencje wynikające z pandemii w jednych sektorach odbiją się na innych. Największe koncerny motoryzacyjne – BMW, Toyota, Volkswagen czy Daimler – podjęły decyzje o wstrzymaniu produkcji w Europie. To wywoła wiele turbulencji. Biznes potrzebuje wsparcia w formie przemyślanych i długofalowych działań, które pomogą przetrwać firmom zarówno małym, jak i dużym, ponieważ stanowią one system naczyń połączonych. Ogłoszona tarcza antykryzysowa to krok w dobrym kierunku, jednak niewystarczający.
Warte uwagi są dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników firm borykających się ze spowolnieniem wynikającym z pandemii; w tym przypadku państwo bierze na siebie aż 40 proc. kosztów. Jednak firmy członkowskie ABSL oczekują szerszych działań, tym bardziej że wnoszą one do gospodarki 64,4 mld zł wartości dodanej, czyli 3 proc. PKB. W I kw. 2019 r. zatrudniały 307 tys. osób., o 10 proc. więcej niż w 2018 r. Te liczby pokazują, na jak ogromną skalę wpłynie to, z czym mamy w tej chwili do czynienia w gospodarce. Dlatego propozycje rządu powinny uwzględniać silne wsparcie naszego sektora.
W sytuacji, w której firmy w związku z pracą zdalną pracowników lub koniecznością opieki nad dziećmi nie mogą zapewnić realizacji zadań księgowych, niezbędne jest odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych oraz możliwość zdalnej komunikacji z organami podatkowymi. Nieobecność pracowników może powodować niewydolność działów księgowych. Biura rachunkowe, z których usług korzysta większość przedsiębiorców, nie są w stanie zapewnić terminowego wypełnienia licznych obowiązków sprawozdawczych ciążących na podatnikach.
Niezbędne jest umożliwienie zdalnej komunikacji z organami podatkowymi nie tylko poprzez ePUAP, lecz także poprzez urzędowe skrzynki e-mailowe inspektorów podatkowych. Postulujemy również przywrócenie możliwości stosowania kwartalnego rozliczenia VAT dla wszystkich podatników oraz uproszczenie procedur korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. W obecnej sytuacji pierwszy obowiązek sprawozdawczy powinien zostać odroczony.
Nie został też jeszcze opublikowany wzór raportu, który ma być składany przez przedsiębiorców. W przypadku dużych podatników każdy nowy obowiązek sprawozdawczy oznacza zmiany w systemach księgowych, a te wymagają dyskusji i analiz w ramach przedsiębiorstwa, w tym z ekspertami IT. W konsekwencji od momentu opublikowania wzoru raportu do chwili jego wdrożenia musi być zapewniony odpowiedni czas. Apelujemy także o odroczenie obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej przynajmniej do końca roku. Potrzeb i oczekiwań jest wiele.
Wszystkie postulaty, które zgłosiły nasze firmy członkowskie, zostały przekazane do odpowiednich ministerstw. Oprócz wparcia rządu istotne jest wzajemne wsparcie i dzielenie się najlepszymi praktykami, które zostały wypracowane przez firmy. Odpowiadając na te potrzeby, organizujemy webinaria poświęcone COVID-19, począwszy od tematów legislacyjnych oraz obowiązków i praw pracodawców po wskazówki, jak zdalnie zarządzać zespołem. Naszym celem jest działanie na rzecz firm oraz pracowników z sektora, aby mogli bezpiecznie kontynuować działalność i otrzymali niezbędne wsparcie.