Tworzenie wspólnoty ekonomicznej jest niezbędne do rozwoju gospodarczego. Żeby realizować prywatne i zawodowe cele potrzebujemy kapitału. I nie mamy na myśli wyłącznie pieniędzy, choć jak wiadomo, bez nich nie da się żyć.
Siłą, która zwiększa efektywność naszych działań, są relacje społeczne oparte na zaufaniu. Droga do sukcesu jest o wiele dłuższa i bardziej wyboista, jeśli nie możemy polegać na innych.

Kapitał społeczny jako spoiwo