Z Radosławem Stupakiem rozmawia Emilia Świętochowska

„Teoria o tym, że depresja wynika z nierównowagi chemicznej w mózgu, jest nieudowodniona. Antydepresanty zmieniają osobowość. Długotrwałe stosowanie leków może nasilać depresję” - powiedziała podróżniczka Beata Pawlikowska. I rozpętała się burza. Psychiatrzy zarzucają jej, że dezinformuje i zniechęca chorych do leczenia.