Jeszcze przed przyjazdem do Polski zainteresowało mnie, co sprawia, że jesteście tak dobrzy w matematyce – od 2012 r. plasujecie się powyżej średniej dla krajów OECD w badaniach PISA. Jako behawiorystka z wykształcenia potraktowałam tę informację poważnie i zaczęłam zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Wśród wielu spostrzeżeń wyróżnia się jedno: zachowania czytelnicze. W Polsce czytanie jest kultywowane od najmłodszych lat, m.in. poprzez tworzenie listy lektur dla uczniów. Księgarnie, tradycyjne i internetowe, są popularne, pokazując, że nawyk czytania przetrwał nawet potężny wpływ ery cyfrowej.
Dlaczego czytanie ma znaczenie dla matematyki? Bo umiejętności matematyczne i czytelnicze mają wspólne czynniki – słabe wyniki w jednej dziedzinie mogą wskazywać na problemy w drugiej. Trwające rok badanie zespołu Paula T. Cirino z Uniwersytetu w Houston skupiało się na szukaniu powiązań w wynikach z matematyki i czytania wśród uczniów klasy pierwszej. Ich ustalenia potwierdzają pozytywny związek między bogatym słownictwem a umiejętnością liczenia i rozwiązywania problemów.