Ze Spencerem Akcermanem rozmawia Jakub Dymek
Kim jest Fahim Kureszi?