Z Małgorzatą Sikorską rozmawia Klara Klinger
Małgorzata Sikorska socjolożka, dr hab., pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią życia rodzinnego, przemianami obyczajowości i współczesnego społeczeństwa polskiego