Zmiany w dokumentacji pracowniczej: Obowiązujące od 17 maja 2023 r. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2023 poz. 879) dostosowuje przepisy wykonawcze do aktualnego brzmienia ustawy Kodeks pracy.

ikona lupy />
Terminy ważne dla sfery budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
ikona lupy />
Terminy ważne dla sfery budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
ikona lupy />
Terminy ważne dla sfery budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
oprac. MM, MagSob