TEMAT: Prawo do odliczenia podatku naliczonego
PROBLEM: Czy gmina, realizując inwestycję, działa jako podatnik VAT
Gmina miejska (podatnik VAT czynny) 16 listopada 2022 r. ukończyła realizację inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego zewnętrznego zasilanego energią wytwarzaną z wiatru i energią słoneczną. Inwestycja objęła m.in. montaż lamp hybrydowych wraz z turbinami wiatrowymi, co miało na celu uniezależnienie tej instalacji od konieczności podłączenia do sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie – uniknięcie poboru energii wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych. Miasto nie planuje zmiany charakteru korzystania z powstałej infrastruktury, w tym jej udostępniania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze, w związku z zawarciem których gmina osiągałaby dochody. Inwestycja została sfinansowana zarówno ze środków własnych miasta, jak i ze środków zewnętrznych (dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X). Inwestycja była realizowana od 1 września do 16 listopada 2022 r. Łączne nakłady na nią wyniosły 360 000 zł, w tym VAT 60 000 zł. Nakłady inwestycyjne zostały udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców i wykonawców (podatników VAT czynnych) i obecnie nie zostały jeszcze opłacone. Niektóre faktury zawierały wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, ponieważ ich wartość przekraczała 15 000 zł brutto, a dokumentowały częściowo roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Faktury dokumentujące te nakłady miasto otrzymało w październiku i listopadzie 2022 r. Gmina rozlicza VAT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak miasto powinno rozliczyć podatek od towarów i usług w przypadku tej inwestycji? Czy zapłata za faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” musi nastąpić z zastosowaniem split paymentu? ©℗