Faktycznie ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), która obowiązuje od 13 października br., wprowadziła pewne ciekawe mechanizmy związane ze sprawowaniem nadzoru w spółkach, w tym spółce z o.o. i akcyjnej. A mianowicie chodzi o wprowadzenie możliwości powierzenia określonych zadań dla tzw. doradcy rady nadzorczej.

Bez automatu