Wskutek rozliczeń finansowych dotyczących zakupu materiałów biurowych w czerwcu br. mam w urzędzie nadpłatę dla jednego z dostawców na ok. 100 zł. Jak z nią postąpić pod kątem sprawozdania Rb-N za drugi kwartał? Czy ją wykazać jako należność wymagalną?

Gmina na okres trzech lat zawarła umowę pożyczki 10 czerwca br. z gminnym ośrodkiem kultury, co wynikło m.in. ze skutków epidemii i trudnej sytuacji finansowej tej instytucji. Wypłata środków ma nastąpić w lipcu. Czy należy wykazać taką należność w sprawozdaniu Rb-N za drugi kwartał?