Po ujawnieniu przez DGP tego, że polski rząd rezygnuje ze 139,5 mln euro z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na produkcję API (substancji czynnych niezbędnych do wytwarzania leków) w Polsce, wśród parlamentarzystów rozgorzała dyskusja o tym, w jaki inny sposób można wesprzeć polski przemysł farmaceutyczny. Bez własnych linii produkcji jesteśmy bowiem skazani na dostawy z Chin oraz Indii, co może grozić przerwami w dostępie do kluczowych dla farmacji surowców. Już w trakcie pandemii dotkliwie przekonaliśmy się o tym, że nasze bezpieczeństwo lekowe wisi na włosku. Jak się jednak okazuje, środki z UE, które miały poprawić tę sytuację, nieodwracalnie przepadły.

Interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) złożyła posłanka Marcelina Zawisza z Lewicy Razem. Parlamentarzystka zapytała resort m.in. o to, czy jest jeszcze możliwe wycofanie się z decyzji o porzuceniu pieniędzy z KPO, oraz prosiła o wskazanie podmiotów, z którymi ta decyzja była konsultowana. Posłanka zwróciła uwagę również na to, że w przypadku wybuchu wojny lub epidemii Polska może zostać odcięta od dostaw podstawowych leków lub substancji czynnych. W związku z tym Zawisza domagała się wskazania tego, czy MRiT przedstawi inne sposoby wsparcia produkcji API, oraz jasnej deklaracji co do wpisania tego wsparcia w ramy budżetu na 2025 r.

W odpowiedzi na interpelację MRiT powtórzyło przedstawiane już przez siebie stanowisko. Zdaniem resortu dane płynące ze strony firm farmaceutycznych świadczyły o tym, że realizacja projektów dotyczących uruchomienia linii produkujących API oraz rozliczenie przeznaczonych na to środków unijnych nie byłyby możliwe przed końcem 2026 r. To natomiast oznaczałoby, że pieniądze z KPO i tak by przepadły.

Resort nie odpowiedział na najbardziej istotne pytania. Nie wiadomo, czy środki na produkcję API zostaną przewidziane w budżecie już na najbliższy rok oraz tego, jakie alternatywne dla KPO sposoby wsparcia produkcji API rozważa resort. Wiceminister Jacek Tomczak ujawnił jedynie, że MRiT podjęło rozmowy z przedstawicielami trzech resortów w sprawie wypracowania metod umożliwiających produkowanie API w Polsce. Wspólne prace z Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji mają pozwolić jak najszybciej na osiągnięcie optymalnego rozwiązania. ©℗