W dniu 18 kwietnia zacznie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Nowelizacja jest krótka, ale niezwykle ważna zarówno dla podmiotów wprowadzających do obrotu miód z zagranicy, jak i dla osób go kupujących.

Od 18 kwietnia 2024 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Nowe zasady

W związku z tym, że nowe zasady będą dotyczyć tylko miodów wprowadzanych do obrotu od 18 kwietnia, jeszcze przez jakiś czas w sklepach dostępne będą miody z dotychczasową etykietą.

Dotychczas, w przypadku miodu pochodzącego z różnych państw, możliwym było wskazanie pochodzenia przy zastosowaniu poniższych ogólnych informacji odnoszących się do obszaru UE / spoza UE, w zależności od przypadku:

  • „mieszanka miodów pochodzących z UE” albo
  • „mieszanka miodów niepochodzących z UE”, albo
  • „mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE”.

Zgodnie zaś z nowym brzmieniem przepisu, w przypadku miodów pochodzących z różnych krajów obowiązkowym jest wskazanie konkretnych nazw państw, w których miód został zebrany: „W oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo: (…) nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.”.

Ogólna informacja nie będzie więc już wystarczająca.

Skąd wynika zmiana w sposobie określenia pochodzenia miodu?

W ubiegłym roku Komisja Europejska rozpoczęła prace nad zmianami w unijnych standardach handlowych dotyczących tzw. dyrektyw śniadaniowych. Objęły one również dyrektywę 2001/110/WE, która określa jakość handlową miodu wprowadzanego na rynek UE i poszczególnych państw członkowskich. Zmiany przewidziane w dyrektywie 2001/110/WE zakładają obowiązek znakowania miodu krajem pochodzenia oraz wprowadzenie unijnego systemu identyfikowalności miodu.